Pion starszoharcerski

Czym jest pion starszoharcerski?

Jest to odpowiednik drużyny starszoharcerskiej w szczepie, ponieważ drużyna ma strukturę wewnętrzną podobną do szczepu. Do Pionu starszoharcerskiego należą harcerze w wieku 13-15 lat. Zbiorki odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 na os. Piastowskim 99. Jednak rzadko zostajemy w pomieszczeniu, więcej czasu spędzamy na powietrzu - w pobliskim Parku nad Warta. Zbiorki są aktywne i ciekawe, dzięki czemu wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach. Do naszych zajęć należą m.in. : samarytanka, strzelectwo, techniki linowe.

W Pionie działają 2 zastępy:"Sokoły" - zastęp męski i "Sosny"- zastęp żeński.

Zbiórki

Zbiorki odbywają się w każdy czwartek w godz. 18:00 - 20:00. Spotykamy się za harcówką na os. Piastowskim 99. Zbiórka kończy się o godz. 20 lecz nie zawsze kończymy ją w harcówce, a w większości przypadków w Parku nad Wartą.

Kadra pionu:

Pion starszoharcerski podczas obozu 2013 w Łowyniu

Pion starszoharcerski
logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts
© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 123407 wizyt.